CÁCH NHÌN MỚI VỀ CHẤT TẠO BỌT FOAM CHỮA CHÁY

Khi nói đến chất tạo bọt chữa cháy, trong tiềm thức chúng ta chỉ nhắc đến bọt AFFF (hoặc cách hiểu bọt chữa cháy 3% và 6% là bọt AFFF) như một thói quen. Tuy nhiên, những thay đổi gần đây về luật môi trường toàn cầu liên quan đến việc sản xuất và cung cấp chất hoạt động bề mặt chứa flo (fluorosurfactants) được sử dụng cho chất AFFF đã làm thay đổi nhận thức của các nhà sản xuất chất tạo bọt chữa cháy, họ nghiên cứu và cải tổ chất cô đặc sử dụng công nghệ C6 để thay thế phần tử chuỗi dài hơn (công nghệ C8). Những thay đổi này đã có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp bọt nói chung và sự phát triển không ngừng tăng lên.

Công nghệ C6 (nghiên cứu về PFOA và chất hoạt động bề mặt chứa flo)
Chất hoạt động bề mặt có chứa flo là các hóa chất flo tổng hợp với độ dài chuỗi carbon khác nhau được tạo ra làm giảm sức căng bề mặt của nước. Chúng được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, bao gồm chất tạo bọt chữa cháy. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khám phá ra một chất hóa học được gọi là PFOA (Perfluorooctanoic acid) là một sản phẩm phụ không chủ ý của quá trình tạo ra telomer khi sản xuất chất hoạt động bề mặt chứa flo.
PFOA là một chất hóa học nhân tạo có chiều dài chuỗi carbon C8 độc hại, tích lũy sinh học và rất bền bỉ. PFOA được tìm thấy ở mức rất thấp trong môi trường, trong máu của dân số nói chung từ năm 1960 và được chứng minh là gây ra tác động phụ ở động vật thí nghiệm.
Năm 2003, một nhóm làm việc với chất hoạt động bề mặt chứa flo được thành lập bởi Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) của Mỹ đã kết luật rằng :
– Các chất hoạt động bề mặt có độ dài chuỗi carbron lớn hơn C6 có khả năng làm giảm và hình thành PFOA và do đó đã được phân loại là độc hại với môi trường.
– Các chất hoạt động bề mặt có chuỗi carbon từ C6 trở xuống không thể phân hủy thành PFOA
Để đáp ứng nghiên cứu này với mục đích giảm tiềm năng nguy hại toàn cầu, một chương trình được ra đời với tên gọi “Chương trình quản lý PFOA 2010/15”.

Chương trình quản lý PFOA 2010/15 đã yêu cầu tất cả các nhà sản xuất fluorotelomers chuỗi dài và và các hợp chất flo chuỗi dài khác ( LCPFC’s) – bao gồm chất hoạt động bề mặt chứa flo trong sản xuất chất tạo bọt chữa cháy – tự nguyện dừng sản xuất và sử dụng các hợp chất chứa flo với chuỗi carbon lớn hơn C6 vào cuối năm 2015.
Các nước châu Âu và các nhà sản xuất trên thế giới cam kết vào chương trình này có nghĩa là các hợp chất flo với chuối carbon lớn hơn C6 sẽ không tồn tại nữa. Vinafoam Việt Nam là nhà sản xuất đầu tiên trong khu vực châu Á cam kết vào chương trình này và tạo ra các sản phẩm AFFF với chuỗi carbon C6 mang lại hiểu quả dập cháy tốt nhất, an toàn cho cả môi trường và người sử dụng.

Mời các bạn tham khảo thêm các sản phẩm Bọt chữa cháy tại đây.

Bài viết liên quan:

Chat
. 0984 957 114