So sánh sản phẩm

Nhập khẩu và phân phối thiết bị phòng cháy chữa cháy

Vòi chữa cháy

 • Cuộn vòi D65 - 13 Bar - 20 mét

  Cuộn vòi đường kính 65 MM

  Áp lực hoạt động: 13 Bar

  Chiều dài: 20m

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Cuộn vòi D50 - 10 Bar - 20 mét (dày)

  Cuộn vòi đường kính 50 MM

  Áp lực hoạt động: 10 Bar

  Chiều dài: 20m

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Cuộn vòi D65 - 10 Bar - 20 mét (dày)

  Cuộn vòi đường kính 65 MM

  Áp lực hoạt động: 10 Bar

  Chiều dài: 20m

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Vòi chữa cháy D50 sx tại Đức

  Cuộn vòi đường kính 50 MM

  Áp lực hoạt động: 17 Bar

  Chiều dài: 20m

  Hàng nhập khẩu từ CHLB Đức

  650.000 đ
  Mua nhanh
 • Cuộn vòi D65 - 10 Bar - 20 mét

  Cuộn vòi đường kính 65 MM

  Áp lực hoạt động: 10 Bar

  Chiều dài: 20m

  225.000 đ
  Mua nhanh
 • Cuộn vòi D50 - 10 Bar - 20 mét

  Cuộn vòi đường kính 50 MM

  Áp lực hoạt động: 10 Bar

  Chiều dài: 20m

  200.000 đ
  Mua nhanh
 • Cuộn vòi D50 - 13 Bar - 20 mét

  Cuộn vòi đường kính 50 MM

  Áp lực hoạt động: 13 Bar

  Chiều dài: 20m

  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Vòi chữa cháy D65 sx tại Đức

  Cuộn vòi đường kính 65 MM

  Áp lực hoạt động: 17 Bar

  Chiều dài: 20m

  Hàng nhập khẩu từ CHLB Đức

  750.000 đ
  Mua nhanh