So sánh sản phẩm

Nhập khẩu và phân phối thiết bị phòng cháy chữa cháy

Họng tiếp nước

 • Trụ tiếp nước 02 cửa D65

  Trụ tiếp nước chữa cháy 02 cửa D65

  1.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Họng tiếp nước D65

  1.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Họng tiếp nước D65

  1.150.000 đ
  Mua nhanh
 • Họng tiếp nước chữa cháy 2 cửa D65

  1.150.000 đ
  Mua nhanh
 • Họng tiếp nước chữa cháy SQD100-1.6

  Họng tiếp nước chữa cháy D65

  1.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Họng tiếp nước đôi H2-65

  1.150.000 đ
  Mua nhanh